תמרור לך זכות קדימה

מק"ט: ג' 5 - 308

תמרור אשר מורה על זכות קדימה בקטע הדרך שבו הוא מופיע.

להצעת מחיר וקבלת מידע נוסף