תמרור עבור את המקום המסומן מצדו הימני

מק"ט: ב' 50 - 214

תמרור אשר מורה על מעבר כלי רכב מצידו הימני של התמרור.

להצעת מחיר וקבלת מידע נוסף